• Tuyển sinh
  • Trường Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2023

Trường Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2023

Năm 2023, Trường Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh 200 chỉ tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành: Kỹ thuật viễn thông; Công nghệ sinh học; Công nghệ thông tin; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Luật kinh tế; Ngôn ngữ Anh và 05 chỉ tiêu đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ Anh.

Hiện nay, Trường Đại học Mở Hà Nội có hơn 200 cán bộ, giảng viên với học vị Tiến sĩ và học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư, đảm nhận vai trò nòng cốt trong lực lượng giảng dạy và hướng dẫn khoa học cho học viên Sau đại học. Cùng với đó, Nhà trường nhận được sự hỗ trợ của nhiều giảng viên, nhà khoa học có kinh nghiệm lâu năm, có học hàm và học vị cao, đảm nhận việc giảng dạy những môn học chính yếu trong từng ngành đào tạo, nhờ đó đảm bảo được chất lượng đào tạo, đáp ứng mục tiêu đa dạng hóa cách dạy, cách học, cách tư duy của học viên Sau Đại học.

Chi tiết tại đây

Scroll